PEGANGAN HIDUP

Katakanlah: "Sesungguhnya solatku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk ALLAH Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam".

REZEKI

Khamis, 18 September 2008

DOA HARIAN DI BULAN RAMADHAN

“ Doa Harian Ramadhan “

Doa Hari – 1
Yaa Allah! Jadikanlah Puasa Ku Sebagai Puasa Orang-Orang Yang Benar-Benar
Berpuasa. Dan Ibadah Malam Ku Sebagai Ibadah Orang-Orang Yang Benar-
Benar Melakukan Ibadah Malam. Dan Jagalah Aku Dan Tidurnya Orang-Orang
Yang Lalai. Hapuskanlah Dosa Ku ... Wahai Tuhan Sekalian Alam!!
Dan Ampunilah Aku, Wahai Pengampun Para Pembuat Dosa.

Doa Hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah Aku Kepada Keridhoan-Mu Dan Jauhkanlah Aku Dan
Kemurkaan Serta Balasan-Mu. Berilah Aku Kemampuan Untuk Membaca Ayat-
Ayat-Mu Dengan Rahmat-Mu, Wahai Maha Pengasih Dad Semua Pengasih!!

Doa Hari – 3
Yaa Allah! Berikanlah Aku Rezki Akal Dan Kewaspadaan Dan Jauhkanlah Aku
Dari Kebodohan Dan Kesesatan. Sediakanlah Bagian Untuk Ku Dari Segala
Kebaikan Yang Kau Turunkan, Demi Kemurahan-Mu, Wahai Dzat Yang Maha
Dermawan Dari Semua Dermawan!

Doa Hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah Kekuatan Kepada Ku, Untuk Menegakkan Perintah-
Perintah-Mu, Dan Berilah Aku Manisnya Berdzikir Mengingat-Mu.
Berilah Aku Kekuatan Untuk Menunaikan Syukur Kepada-Mu, Dengan
Kemuliaan-Mu. Dan Jagalah Aku Dengan Penjagaan-Mu Dan
Perlindungan-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Melihat.

Doa Hari – 5
Yaa Allah! Jadikanlah Aku Diantara Orang-Orang Yang Memohon Ampunan,
Dan Jadikanlah Aku Sebagai Hamba-Mu Yang Sholeh Dan Setia Serta Jadikanlah
Aku Diantara Auliya'-Mu Yang Dekat Disisi-Mu, Dengan Kelembutan-Mu, Wahai
Dzat Yang Maha Pengasih Di Antara Semua Pengasih.

Doa Hari – 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau Hinakan Aku Karena Perbuatan Maksiat
Terhadap-Mu, Dan Janganlah Engkau Pukul Aku Dengan Cambuk
Balasan-Mu. Jauhkanlah Aku Dari Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan
Kemurkaan-Mu, Dengan Anugerah Dan Bantuan-Mu, Wahai Puncak
Keinginan Orang-Orang Yang Berkeinginan!

Doa Hari – 7
Yaa Allah! Bantulah Aku Untuk Melaksanakan Puasanya, Dan Ibadah
Malamnya. Jauhkanlah Aku Dari Kelalaian Dan Dosa-Dosa Nya. Dan
Berikanlah Aku Dzikir Berupa Dzikir Mengingat-Mu Secara
Berkesinambungan, Dengan Taufiq- Mu, Wahai Pemberi Petunjuk Orang-
Orang Yang Sesat.

Doa Hari – 8
Yaa Allah! Berilah Aku Rezki Berupa Kasih Sayang Terhadap Anak-Anak
Yatim Dan Pemberian Makan, Serta Penyebaran Salam, Dan Pergaulan
Dengan Orang-Orang Mulia, Dengan Kemuliaan-Mu, Wahai Tempat
Berlindung Bagi Orang-Orang Yang Berharap

Doa Hari – 9
Yaa Allah! Sediakanlah Untuk Ku Sebagian Dari Rahmat-Mu Yang Luas,
Dan Berikanlah Aku Petunjuk Kepada Ajaran-Ajaran-Mu Yang Terang,
Dan Bimbinglah Aku Menuju Kepada Kerelaan-Mu Yang Penuh Dengan
Kecintaan-Mu, Wahai Harapan Orang-Orang Yang Rindu.

Doa Hari – 10
Yaa Allah! Jadikanlah Aku Diantara Orang-Orang Yang Bertawakkal Kepada-Mu,
Dan Jadikanlah Aku Diantara Orang- Orang Yang Menang Disisi-Mu, Dan
Jadikanlah Aku Diantara Orang-Orang Yang Dekat Kepada-Mu Dengan Ihsan-
Mu, Wahai Tujuan Orang-Orang Yang Memohon.

Doa Hari – 11
Yaa Allah! Tanamkanlah Dalam Diriku Kecintaan Kepada Perbuatan Baik,
Dan Tanamkanlah Dalam Diriku Kebencian Terhadap Kemaksiatan Dan
Kefasikan. Jauhkanlah Dariku Kemurkaan-Mu Dan Api Neraka Dengan
Pertolongan-Mu, Wahai Penolong Orang-Orang Yang Meminta Pertolongan.

Doa Hari – 12
Yaa Allah! Hiasilah Diriku Dengan Penutup Dan Kesucian. Tutupilah Diriku
Dengan Pakaian Qana'ah Dan Kerelaan. Tempatkanlah Aku Di Atas Jalan
Keadilan Dan Sikap Tulus. Amankanlah Diriku Dari Setiap Yang Aku Takuti
Dengan Penjagaan-Mu, Wahai Penjaga Orang-Orang Yang Takut.

Doa Hari – 13
Yaa Allah! Sucikanlah Diriku Dari Kekotoran Dan Kejelekan. Berilah
Kesabaran Padaku Untuk Menerima Segala Ketentuan. Dan Berilah
Kemampuan Kepadaku Untuk Bertaqwa, Dan Bergaul Dengan Orang-Orang
Yang Baik Dengan Bantuan-Mu, Wahai Dambaan Orang-Orang Miskin.

Doa Hari – 14
Yaa Allah! Janganlah. Engkau Hukum Aku, Karena Kekeliruan Yang Ku
lakukan. Dan Ampunilah Aku Dari Kesalahan-Kesalahan Dan Kebodohan.
Janganlah Engkau Jadikan Diriku Sebagai Sasaran Bala' Dan Malapetaka
Dengan Kemuliaan-Mu, Wahai Kemuliaan Kaum Muslimin.

Doa Hari – 15
Yaa Allah! Berilah Aku Rezki Berupa Ketaatan Orang-Orang Yang
Khusyu'. Dan Lapangkanlah Dadaku Dengan Taubatnya Orang-Orang
Yang Menyesal, Dengan Keamanan-Mu, Wahai Keamanan Untuk Orang-
Orang Yang Takut.

Doa Hari - 16
Yaa Allah! Berilah Aku Kemampuan Untuk Hidup Sebagaimana
Kehidupan Orang-Orang Yang Baik. Dan Jauhkanlah Aku Dari Kehidupan
Bersama Orang-Orang Yang Jahat. Dan Naungilah Aku Dengan Rahmat-
Mu Hingga Sampai Kepada Alam Akhirat. Demi Ketuhanan-Mu Wahai
Tuhan Seru Sekalian Alam.

Doa Hari – 17
Yaa Allah! Tunjukkanlah Aku Kepada Amal Kebajikan Dan Penuhilah
Hajat Serta Cita-Cita Ku. Wahai Yang Maha Mengetahui Keperluan, Tanpa
Pengungkapan Permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui Segala Yang
Ada Didalam Hati Seluruh Isi Alam. Sholawat Atas Mohammad Dan
Keluarganya Yang Suci.

Doa Hari – 18
Yaa Allah! Sedarkanlah Aku Akan Berkah-Berkah Yang Terdapat Di Saat
Saharnya. Dan Sinarilah Hatiku Dengan Terang Cahayanya Dan
Bimbinglah Aku Dan Seluruh Anggota Tubuhku Untuk Dapat Mengikuti
Ajaran-Ajarannya, Demi Cahaya-Mu Wahai Penerang Hati Para Arifin.

Doa Hari – 19
Yaa Allah! Penuhilah Bagianku Dengan Berkah-Berkahnya, Dan
Mudahkanlah Jalanku Menuju Kebaikan-Kebaikannya. Janganlah Kau
Jauhkan Aku Dari Ketertedmaan Kebaikan- Kebaikannya, Wahai Pembed
Petunjuk Kepada Kebenaran Yang Terang.

Doa Hari – 20
Yaa Allah! Bukakanlah Bagiku Pintu-Pintu Sorga Dan Tutupkanlah Bagiku
Pintu-Pintu Neraka, Dan Berikanlah Kemampuan Padaku Untuk
Membaca Ai-Quran Wahai Penurun Ketenangan Di Dalam Hati Orang-
Orang Mu'min.

Doa Hari – 21
Yaa Allah! Berilah Aku Petunjuk Menuju Kepada Keridhoan- Mu. Dan
Janganlah Engkau Bed Jalan Kepada Setan Untuk Menguasaiku.
Jadikanlah Sorga Bagiku Sebagai Tempat Tinggal Dan Peristirahatan,
Wahai Pemenuh Keperluan Orang- Orang Yang Meminta.

Doa Hari – 22
Yaa Allah! Bukakanlah Bagiku Pintu-Pintu Karunia-Mu, Turunkan Untuk
ku Berkah-Berkah Mu. Berilah Kemampuan Untuk ku Kepada Penyebab-
Penyebab Keridhoan-Mu, Dan Tempatkanlah Aku Di Dalam Sorga-Mu
Yang Luas, Wahai Penjawab Doa Orang-Orang Yang Dalam Kesempitan.

Doa Hari – 23
Yaa Allah! Sucikanlah Aku Dari Dosa-Dosa, Dan Bersihkanlah Diriku Dari
Segala Aib. Tanamkanlah Ketaqwaan Di Dalam Hatiku, Wahai Penghapus
Kesalahan Orang-Orang Yang Berdosa.

Doa Hari – 24
Yaa Allah! Aku Memohon Kepada-Mu Hal-Hal Yang Mendatangkan
Keridhoan-Mu, Dan Aku Berlindung Dengan- Mu Dan Hal-Hal Yang
Mendatangkan Kemarahan-Mu, Dan Aku Memohon Kepada-Mu
Kemampuan Untuk Mentaati-Mu Serta Menghindari Kemaksiatan
Terhadap-Mu, Wahai Pemberi Para Peminta.

Doa Hari – 25
Yaa Allah! Jadikanlah Aku Orang-.Orang Yang Menyintai Auliya-Mu Dan
Memusuhi Musuh-Musuh Mu. Jadikanlah Aku Pengikut Sunnah-Sunnah
Penutup Nabi-Mu, Wahai Penjaga Hati Para Nabi.

Doa Hari – 26
Yaa Allah! Jadikanlah Usaha ku Sebagai Usaha Yang Di syukuri, Dan Dosa-
Dosa ku Di ampuni, Amal Perbuatan Ku Diterima, Dan Seluruh Aib ku Di
tutupi, Wahai Maha Pendengar Dan Semua Yang Mendengar.

Doa Hari – 27
Yaa Allah! Rizkikanlah Kepadaku Keutamaan Lailatul Qadr, Dan Ubahlah
Perkara-Perkara ku Yang Sulit Menjadi Mudah. Terimalah Permintaan
Maafku, Dan Hapuskanlah Dosa Dan Keslahanku, Wahai Yang Maha
Penyayang Terhadap Hamba- HambaNya Yang Sholeh.

Doa Hari – 28
Yaa Allah! Penuhkanlah Hidupku Dengan Amalan-Amalan Sunnah, Dan
Muliakanlah Aku Dengan Terkabulnya Semua Permintaan. Dekatkanlah
Perantaraanku Kepada-Mu Diantara Semua Perantara, Wahai Yang Tidak
Tersibukkan Oleh Permintaan Orang-Orang Yang Meminta.

Doa Hari – 29
Yaa Allah! Liputilah Aku Dengan Rahmat Dan Berikanlah Kepadaku
Taufiq Dan Penjagaan. Sucikanlah Hatiku Dan Noda-Noda Fitnah Wahai
Pengasih Terhadap Hamba- HambaNya Yang Mu'min.

Doa Hari – 30
Yaa Allah! Jadikanlah Puasa ku Disertai Dengan Syukur Dan Penerima Di
Atas Jalan Keridhoan-Mu Dan Keridhoan Rasul. Cabang-Cabangnya
Kokoh Dan Kuat Berkat Pokok-Pokoknya, Demi Kenabian Mohammad
Dan Keluarganya Yang Suci, Dan Segala Puji Bagi Allah Tuhan Sekalian
Alam.

Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

REZEKI

REZEKI

TOP 5 KOMENTAR

KOMEN LA

KOMEN LA LAGI

REZEKI

REZEKI

churp me

ads

churp me

ads

BERITA SEMASA